Chưa được phân loại

(+84) 24 3228 3003

Công trình nghiên cứu khoa học

Đề tài Nghiên cứu Khoa học số 7

“Đánh giá, phân loại và tập trung hóa các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn nghề nghiệp, đáp ứng chất lượng tu nghiệp nghề khi làm việc ở nước ngoài” Thời gian thực hiện: 2014 đến…

Đề tài Nghiên cứu Khoa học số 6

“Nghiên cứu, đánh giá về tu nghiệp nghề ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và xu hướng trong tương lai” Thời gian thực hiện: 2014 đến 2015 Đối tác: Cục quản lý lao động ngoài nước…

Đề tài Nghiên cứu Khoa học số 5

“Nghiên cứu văn hóa ứng xử, thói quen làm việc, am hiểu pháp luật của lao động Việt Nam làm việc trong nước và ở nước ngoài. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn…