Nghiên cứu khoa học

(+84) 243 203 6789

Tin tức hoạt động khoa học

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN[1]   PGS, TS. Trần Hải Minh   Khái niệm đạo đức nghề nghiệp * Khái niệm đạo đức: Đạo đức là một trong những hình…

Giáo dục có mục tiêu

  Năm ngoái đơn vị đào tạo mà tôi làm việc tại Australia phải trải qua một đợt kiểm tra định kỳ để bằng cấp được công nhận. Ở Australia, mọi bằng cấp hay chứng chỉ đào tạo…