Phương pháp học ngoại ngữ

(+84) 243 203 6789

Phương pháp học ngoại ngữ

Tiếng Đức cho trẻ em

Nhu cầu học ngoại ngữ ngay từ khi mới học tiểu học hay thậm chí là mẫu giáo hiện nay ở Việt Nam đang ngày càng tăng. Việc học tiếng Đức ngay từ khi còn nhỏ tạo cho…

VUI HỌC TIẾNG ĐỨC

Kết bạn với người Đức Khị học tiếng Đức rồi các bạn sẽ rất hay đặt ra các câu hỏi: bằng cách nào để có thể giao tiếp tiếng Đức tốt và ở đâu có thể nói chuyện trực tiếp…

10 Tipps học tiếng Đức hiệu quả

10 Tipps học tiếng Đức hiệu quả Để nghe nói đọc viết hiểu tiếng Đức bạn cần nhiều hơn là chỉ tập trung vào học ngữ pháp tiếng Đức thôi. Dưới đây là một vài phương pháp học…