Tin tuyển sinh

(+84) 24 3228 3003

Tin tuyển sinh

Tiếng Đức cho trẻ em

Nhu cầu học ngoại ngữ ngay từ khi mới học tiểu học hay thậm chí là mẫu giáo hiện nay ở Việt Nam đang ngày càng tăng. Việc học tiếng Đức ngay từ khi còn nhỏ tạo cho…

Tư vấn chuyển đổi bằng cấp

Được sự đồng ý của các Doanh nghiệp tại CHLB Đức là đối tác của Viện IVES, chúng tôi tư vấn tuyển sinh những điều dưỡng viên ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG tại Việt Nam có…