Ban lãnh đạo

(+84) 243 203 6789

ThS. Nguyễn Anh Quân

Viện Trưởng

TS. Đặng Đức Đạm

Chủ tịch hội đồng Khoa học

Ths. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Phó Viện Trưởng, Tổng Biên Tập