VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION STUDIES (IVES)


Địa chỉ: 131 Đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT/ Fax: (+84) 243 203 6789
Email: tuyensinh@giaoducquocte.vn
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Phòng giao dịch VIB 49 Âu Cơ - Hà Nội
Số tài khoản: 027704060084786
MST: 0106719203