Nghiên cứu khoa học

(+84) 243 203 6789

Nghiên cứu khoa học

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN[1]   PGS, TS. Trần Hải Minh   Khái niệm đạo đức nghề nghiệp * Khái niệm đạo đức: Đạo đức là một trong những hình…