Đào tạo thạc sĩ

(+84) 24 3228 3003

Tổng hợp 30 đề tài luận văn Thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Một trong những điều kiện khó khăn nhất khi các bạn sin viên theo học chương trình thạc sĩ ngành quản lý kinh tế đó là bài luận văn cuối khóa. Để hoàn thành luận văn bạn thường phải tìm hiểu các mảng kiến thức từ rất nhiều nguồn thông tin khác nhau vì thế bạn sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng tìm kiếm thông tin, tư duy, phân tích,… Lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất, phù hợp nhất với bản thân là điều không hề dễ dàng.

Dưới đây là danh sách đề tài luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế được chọn lọc hay nhất năm 2019.

 • Đề tài Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt nam trong điều kiện hiện nay
 • Đề tài Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 • Đề tài Áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 • Đề tài Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Đề tài Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đề tài Những tư tưởng Nho giáo và vận dụng vào quản lý nền Kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay
 • Đề tài Thể chế quản lý kinh tế và sự can thiệp của nhà nước đối với thị trường
 • Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Đề tài  Kinh tế thị trường và vài trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế
 • Đề tài Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở tỉnh … – Thực trạng và giải pháp
 • Đề tài Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế
 • Đề tài Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý – Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí
 • Đề tài Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý – Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí
 • Đề tài Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Kinh tế thị trường
 • Đề tài Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Đề tài Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Đề tài Quản lý kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam
 • Đề tài Những lý luận chung về việc cần phải phân định chức năng quản lý về kinh tế của nhà nước và chức năng kinh doanh
 • Đề tài Phân tích cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kì trước đổi mới
 • Đề tài Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý kinh tế vi mô của nhà nước trong nền kinh tế
 • Đề tài Thực trạng áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Đề tài Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng
 • Đề tài Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 • Đề tài Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, vận dụng vào các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
 • Đề tài Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
 • Đề tài Quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay
 • Đề tài Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện…, tỉnh…
 • Đề tài Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh…
 • Đề tài Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước và một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước
 • Đề tài Tình hình phát triển kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực

Đăng ký học Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế năm 2019 tại đây:

Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp

Đ/c: Số 131 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN

Đ/t: 0243 023 6789 – 0943 341 094

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan