Chưa được phân loại

(+84) 24 3228 3003

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý kinh tế

Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp liên kết tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế năm 2019

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế ( Theo hệ thống tín chỉ – 2 năm)

STT Môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1
1 Triết học 4
2 Tiếng Anh 4
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
4 Kinh tế phát triển 3
Tổng số tín chỉ 14
Học kỳ 2
1 Kinh tế học quản lý 3
2 Kinh tế vĩ mô 3
3 Quản lý nhà nước và kinh tế 3
4 Pháp luật kinh tế 3
5 Kinh tế quốc tế 3
6 Khoa học quản lý 3
Tổng số tín chỉ 18
Học kỳ 3
1 Quản lý tổ chức 3
2 Phân tích chính sách về kinh tế 3
3 Kinh tế môi trường 3
4 Quản lý công 3
5 Quản lý sự thay đổi 3
6 Tài chính công 3
Tổng số tin chỉ 18
Học kỳ 4
1 Luận văn tốt nghiệp 10
Tổng số tín chỉ 10
Tổng số tín chỉ toàn khóa 60

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan