Sứ mệnh

Phát triển đội ngũ nhân lực, sát cánh cùng các nhà giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tạo các công trình nghiên cứu có giá trị sử dụng chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Mục tiêu

Phấn đấu từng bước xây dựng đưa Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp đến năm 2020 trở thành Viện nghiên cứu đứng tốp đầu về Giáo dục Nghề ở Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Góp phần xứng đáng đưa nhân lực có tay nghề Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế, phấn dấu đạt danh hiệu “Người Lao Động Toàn Cầu” trong quá trình đổi mới.

Giới thiệu về IVES

Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) là đơn vị nghiên cứu khoa học thành lập theo quyết định số 730/QĐ-LHHVN của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Giấy đăng ký hoạt động số A-1229 do Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam cấp.

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng: Thực hiện các đề tài, dự án về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Lễ Phục sinh trên nước Đức

Lễ Phục sinh thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và Phục sinh của Giê-su từ cõi chết, sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá A(vào…